สำนักงาน กสทช. จัดงานงานอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563