ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 35 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35
ที่อยู่ : 105/3 หมู่6 ถ.พหลโยธิน ตำบล หนองกรด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60240
หมายเลขโทรศัพท์: 056 8700 10-2
e-mail : mtr_nw@nbtc.go.th


พื้นที่ความรับผิดชอบ :  นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และ พิจิตร