สำนักงาน กสทช. จัดงานงานอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563