มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชน ของ กสทช.

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

📣📣..มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชน ของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

#StaySafeStillConnect
#สำนักงานกสทช.