ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานะการโควิดแพร่ระบาด

สำนักงาน กสทช เขต 35 ขอให้บริการ ระบบ ออนไลท์ ผ่าน 4 ช่องทางนี้

1.โหลดเอกสารผ่าน wabsite : http://nakhonsawan.nbtc.go.th
2.ติดต่อส่งเอกสารผ่าน email : mtr_nw@nbtc.go.th
3.โทรศัพท์เพื่อสอบถามเพิ่มเติม 056 870 010
4.ช่องทาง Line : nbtc35nw