หน้าแรก  >  ติดต่อเรา
บันทึกโดย :Global Administrator
 
วันที่บันทึก :04/10/2019

 
 
ติดต่อเรา
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 (นครสวรรค์)

105/3 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

แผนที่ กสทช.เขต 35 นครสวรรค์


Untitled.jpg

https://goo.gl/maps/j1FXTU16Mvjg7SyN8
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5380-5904-5, 0-5327-4413, 0-5327-4686

โทรสาร : 0-5327-4670

Email Address : mtr_nw@nbtc.go.th

 Security code
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 นครสวรรค์
105/3 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60240    email : mtr_nw@nbtc.go.th    โทร : 0-5687-0010 - 12,  โทรสาร : 0-5687-0013