หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ดำเนินการให้พนักงานร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ในการบริการล
บันทึกโดย :Kritthipat Khonkhunthod
วันที่บันทึก :18/03/2558
สำนักงาน กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ดำเนินการให้พนักงานร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ในการบริการลงทะเบียนซิมการ์ด 2 แชะ
สำนักงาน กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ดำเนินการให้พนักงานร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ในการบริการลงทะเบียนซิมการ์ด 2 แชะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการแก่ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน นิสิตนักศึกษา โดยได้ออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันหยุดและนอกเวลาทำการปกติ ระหว่างวันที่ 7 - 17 มีนาคม 2558

50.jpg
IMG_0027.JPG
IMG_1481.JPG
IMG_1332.JPG
IMG_0051.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 นครสวรรค์
105/3 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60240    email : mtr_nw@nbtc.go.th    โทร : 0-5687-0010 - 12,  โทรสาร : 0-5687-0013