หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ดำเนินการให้พนักงานร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ในการบริการลงทะเบียนซิมการ์ด 2 แชะ
ตั้งแต่บ่ายวันที่ 10 ก.ค. 57 จนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา (14 ก.ค. 57) จำนวน 362 ราย และใบเสร็จ/สลิปการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสามารถใช้ดำเนินการได้ เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการแล้ว พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช. ทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่สามารถออกอากาศได้บนเว็บไซต์สำนักงานฯ แล้ว
สำนักงาน กสทช. เขต 9 (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ.33 ร่วมกันทำการตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 สถานี
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 นครสวรรค์
105/3 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60240    email : mtr_nw@nbtc.go.th    โทร : 0-5687-0010 - 12,  โทรสาร : 0-5687-0013